Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

En bona part dels judicis és obligatori comparèixer davant dels tribunals assistit per un advocat, per garantir un degut exercici del dret a la defensa durant el procés.

L‘ advocat defèn els interessos del seu client. Cal destacar que a més de la seva intervenció a judici existeixen altres funcions bàsiques, com la prevenció, l’assessorament i la mediació per l’assoliment d’acords extrajudicials. A DACCATALÀ gaudirà sempre de la millor atenció i professionalitat.

Ofereixo als meus clients un tracte personal i proper, dedicant-los la màxima atenció, per complir amb plena satisfacció i efectivitat d’objectius.

Advocat Barcelona – Daccatalà – Advocat Barcelona