Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB:

www.daccatalaabogados.com, està subjecta a les següents condicions d’ús, i implica el seu coneixement i acceptació íntegra.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La Web www.daccatalaabogados.com, només té un caràcter informatiu, per la qual cosa el contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment i sense previ avís. Cap informació recollida en la Web www.daccatalaabogados.com, podrà ser considerada com a assessorament jurídic. Advertim expressament, que les informacions que estan recollides en ella poden no estar actualitzades o no ser correctes. L’ús de la Web www.daccatalaabogados.com, no suposarà en cap cas l’establiment de cap tipus de relació entre l’usuari i la Lletrada que en tot cas, de donar-se, haurà de formalitzar-se de forma escrita. 1. Identificació i activitat de la Lletrada. Diana Alicia Cebollada Català, amb domicili professional a la Vía Augusta 29, 5ª planta de Barcelona C.P.: 08006 – Barcelona, Ciutat de la Justícia. Activitat: Advocacia. 2. Responsabilitats d’ús. Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris per al correcte funcionament del sistema. L’Usuari i la Lletrada adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus en el sistema. Malgrat l’anterior, la Lletrada exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb: 1- ) La falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com la manca d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris. 2- ) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic o en els fitxers dels Usuaris. 3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades. Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i els que en qualsevol moment em faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la meva Política de Privadesa i Secret Professional. La mera utilització de la meva pàgina web suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals, la Política de Privadesa i Secret Professional que s’inclou en la mateixa. 4. Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Tota la informació continguda a la pàgina web: www.daccatalaabogados.com, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d’establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etcètera, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la Lletrada o el seu defecte als dissenyadors gràfics de la mateixa Taronja.net. 5. Política d’enllaços. La Lletrada, no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixen a través de les pàgines web a les quals els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web www.daccatalaabogados.com. 6. Notificacions. Qualsevol notificació podrà ser dirigida a la Lletrada a l’adreça que figura en la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: daccatala@icab.cat 7. Legislació aplicable i jurisdicció. Les presents condicions queden subjectes a la normativa de Dret Comú Espanyol i Dret Foral de Catalunya. Els Usuaris se sotmeten expressament per a qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions establertes entre la Lletrada i els usuaris de la pàgina web www.daccatalaabogados.com, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que per llei els correspongui. 8. Consentiment de l’Usuari. El mer accés a l’ús de la pàgina web www.daccatalaabogados.com, per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús. Informació general per donar compliment a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Titular: Diana Alicia Cebollada Català Advocada Vía Augusta 29, 5ª planta C.P.: 08006 Barcelona Telèfon mòbil: 622 629 293 Correu electrònic: daccatala@icab.cat Web: www.daccatalaabogados.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I UTILITZACIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC

Els missatges i, si s’escau els fitxers annexos remesos a la Lletrada són confidencials i d’ús exclusiu de la destinatària designada com a receptora. Qualsevol missatge anirà dirigit, de manera exclusiva a la lletrada Donya Diana Alicia Cebollada Català i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, quedant prohibida a qualsevol altra persona o entitat, la seva revelació, reproducció, distribució, alteració o comunicació, així com qualsevol acció relativa al seu contingut, tot això sota pena d’incórrer en responsabilitats legals. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li preguem que de forma immediata ho comuniqui al seu remitent, mitjançant correu electrònic i procedeixi a destruir-ho o esborrar-ho, així com qualsevol document adjunt. D’acord amb la la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic passen a formar part del fitxer automatitzat, el responsable del qual és la lletrada Donya Diana Alicia Cebollada Català, sent la seva finalitat exclusiva la gestió de serveis jurídics professionals. L’emissora no garanteix la integritat, rapidesa o seguretat dels presents correus, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus, o qualsevol altra manipulació, efectuats per tercers. Aquest missatge no té caràcter vinculant. En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que si no desitgessin seguir rebent comunicacions i informacions, podran enviar un missatge a l’adreça daccatala@icab.cat, indicant en l’assumpte la no acceptació de nous missatges electrònics.