Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Estrangeria

 • Tramitació de la Documentació de Residència i NIE

(Comunitari i No Comunitari)

 • Reagrupació familiar.
 • Règim d’entrada.
 • Assistència a situacions administratives dels estrangers.
 • Trànsit.
 • Estada.
 • Residència.
 • Residència temporal.
 • Residència permanent.
 • Règim especial d’estudiants.
 • Infraccions i règim sancionador.
 • Infraccions.
 • Expulsió d’estrangers.