Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret administratiu

 • Tràmits i assistència en relació amb l’Administració.
 • Sol·licitud de Llicències, Concessions.
 • Denúncies.
 • Tramitació i assessorament en procediments Administratius.

 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

 • Iniciació d’ofici per denúncia.
 • Reclamació en cas d’anormalitat en la tramitació del procediment.
 • Al·legacions en tràmit d’audiència.

 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU – ORDINARI

 • Interposició del recurs contenciós administratiu.
 • Sol·licitud de l’ampliació del recurs.
 • Sol·licitud de Compareixença del recorregut.
 • Sol·licituds en què es completi l’expedient administratiu.
 • Devolució de l’expedient i reclamació de documents necessaris per completar-lo.
 • Demandes:
 • -Sol·licitant la suspensió de l’execució de l’acte o una altra mesura cautelar per altressí en la demanda o en escrit independent.
 • -Dels demandats o coadjuvants manifestant la seva opinió sobre la mesura cautelar.
 • -Sol·licitud de la celebració de vista pública per mitjà d’altressí en la demanda o contestació, o en escrit independent.
 • Al·legacions prèvies.
 • De contestació per l’actor a les al·legacions prèvies.
 • Contestació a la demanda.
 • Incident d’acumulació. Sol·licitud d’acumulació de recursos.
 • Oposant-se a l’acumulació.
 • Acceptant la sol·licitud d’acumulació.
 • De proposició de proves per l’actor o el demandat.
 • Presentació de posicions i preguntes per a la prova de confessió, pericial o/i d’informes i testifical.
 • Presentant la llista de testimonis en escrit posterior al de proposició.
 • Conclusions de l’actor.
 • Conclusions del demandat.
 • Sol·licitant aclariment de la sentència.
 • Escrit de desistiment.
 • Escrit d’acatament.

 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU – EXECUCIÓ

 • Sol·licitud d’execució forçosa de la sentència.
 • Sol·licitud d’execució forçosa de sentència condemnatòria.
 • Reiterar la petició de compliment de la sentència.

 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU – RECURSOS

 • Interposició del recurs ordinari d’apel·lació contra actuacions.
 • Interposició del recurs ordinari d’apel·lació contra sentències.
 • Compareixença en cassació davant el Tribunal Suprem.
 • Preparació del recurs de cassació ordinari contra sentències.
 • Preparació del recurs de cassació contra actuacions.