Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Dret mercantil, societari i concursal

 • Assessorament de societats.
 • Assistència a Juntes.
 • Constitució de Societats, Elaboració d’Estatuts, Objecte social. Redacció d’Actes i Certificats. Tramitació de raó social, Registre Mercantil.
 • Redacció d’Actes i certificats. Constitució de societats, elaboració d’Estatuts, objecte social, tramitació de raó social Registre Mercantil.
 • Compravenda de participacions i accions.
 • Renúncia cessament i nomenament d’Administradors.
 • Procediments d’impugnació d’acords de S.A., S.L. i Cooperatives.
 • Procediments de Propietat Industrial.
 • Verificació de documents i seguiment de les obligacions jurídicolegals, inscripció en Registre Mercantil.
 • Estudi, redacció i preparació d’escriptures a Notària.
 • Redacció de contractes Mercantils.
 • Sol·licitud de Concurs.