Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Trajectòria

Diana Alicia Cebollada Català, presta serveis jurídics a la ciutat de Barcelona, així com a tota la zona del Maresme, situat el seu despatx professional a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. Els clients que sol·liciten el seu assessorament són i han estat majoritàriament particulars, autònoms i petites empreses, els quals s’han beneficiat dels serveis en qualsevol dels àmbits en què s’ha aplicat.

Diana Alicia Cebollada CatalàDiana Alicia Cebollada Català Advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialitzada en Crisis matrimonials-Dret de Família (Separacions, Divorcis i Nul·litats civils i eclesiàstiques), Dret civil en general (Contractes, Persona-Incapacitacions, Drets Reals), Dret civil català, Dret Successori (Ampli coneixement en herències), Cobrament d’indemnitzacions, Negligències mèdiques, Cobrament d’impagats (factures pendents, morosos) – Monitoris, Dret Immobiliari, Arbitratges, Dret Mercantil (Societats anònimes i de les Societats de responsabilitat limitada, Constitució de societats, Elevació a públic d’acords socials, Compravenda de participacions o accions i Cessaments, Renúncies i Nomenament d’Administradors, elaboració d’Estatuts), així com altres àmbits (Dret Concursal, Dret Laboral, Dret Fiscal, Dret Penal), en els quals sigui necessària la intervenció d’un despatx d’advocats.

Diana Alicia Cebollada Català, no només desenvolupa la seva activitat professional amb clients de Barcelona, sinó que intervé en tot tipus de procediments judicials a tot Catalunya, així com a la resta de comunitats autònomes.

Com a professional en Dret, gaudeixo d’una sòlida formació teòrica i estic altament capacitada per al disseny jurídic de les més variades emprenedories locals i nacionals. Intervinc en la resolució de conflictes judicials i extrajudicials.

La meva màxima és la defensa dels interessos dels meus clients. He de destacar que a més d’intervenir en judicis, són funcions bàsiques, una bona prevenció, un correcte assessorament i una mediació amb l’objectiu d’abastar acords extrajudicials. Intentant preferentment aconseguir un conveni fora d’un litigi, per evitar d’aquesta manera que els meus clients arribin a un procediment judicial (si aquest és evitable), fet que, d’altra banda, implicaria alts costos econòmics.

Ofereixo als meus clients un tracte personal i proper, dedicant-los la màxima atenció, per complir amb una plena satisfacció i efectivitat dels objectius.

Àrees de pràctica

Diferents àrees del Dret: